Volg een cursus

 
Stop een bloeding red een leven

Stop een bloeding, red een leven! Nieuwe cursus

Vraag om meer informatie

Volg een cursus preventiemedewerker

Per 1 juli 2017 is het verplicht om een preventiemedewerker in dienst te hebben.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren.

Een preventiemedwerker is verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de risicioinventarisatie én evaluatie (RI&E), het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en het uitvoeren van de genomen maatregelen!

Elk bedrijf is sinds 1 juli 2017 verplicht deze preventiemedewerker ruimte te bieden om zijn of haar taken uit te voeren. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de directeur/eigenaar als preventiemedewerker optreden. Bij ZZP’ers is er geen preventiemedewerker nodig.

Opleiding preventiemedewerker

Interflame biedt verschillende data waarop u zelf, of uw medewerker, de opleiding tot preventiemedewerker kunt volgen. De opleiding bestaat uit 2 dagdelen, gescheiden door een lunch verzorgt door Interflame! 

Om er voor te zorgen dat er altijd data zijn waarop u een cursus preventiemedewerker kunt volgen zijn er diverse data in oktober, november en december! 

Schrijf u direct in! U ontvangt na het examen van ons een certificaat. Na 1 dagdeel theorie gaan we de kennis in de praktijk uitvoeren, met als afsluiter een examen en een certificaat.

Opleiding Preventiemedewerker
  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. 
  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. 
  • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
  • De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvereniging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.
Alle opleidingen beginnen om 8.30 en duren tot 16.30, tenzij anders aangegeven in de bevestiging van de cursus die u van ons ontvangen heeft. Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 072-5642123